Bijenproject Royal A-ware

De komende maanden worden 16 bijenkasten op 8 locaties geplaatst bij kaasfabrieken en veehouders van Royal A-ware. Daarmee wordt bijgedragen aan de support van bijen en de lokale biodiversiteit. Liquid Nature onderhoudt de bijenvolken en waar nodig wordt een lokale imker ingeschakeld. De Vlechterij heeft op locatie bijenstallen gevlochten van wilgentenen takken. Een wilgentenen bijenstal…
Read more